chemical-online-service-kemikaliestyring""
 

Innovativ kemikaliestyring

Chemical Online Service (COS)
 
     

 
 
Sustainability tool

Cradle to cradle 
Renere produkter
Renere miljø 
 
 
 
 

Chemical knowledge 

Farlighedsvurdering 
Problemstoffer
Alternativer
 

 
 
Document management

SDS kontrol
 APB kontrol 
 
 
 
 

Legal compliance

Overblik - lovkrav
Konsekvensvurdering 
Overensstemmelse 
                          

   

Med et abonnement på Chemical Online Service får I opdateret jeres SDS og APB, og får 100% overblik over de kemikalier I anvender i virksomheden.

I får viden om kemikaliernes farlighed, herunder en screening for indhold af problemstoffer for mennesker og miljø. I får, på en hurtig og enkelt måde, indsigt i de kemikalielovkrav I er omfattet af, hvilket gør det let for Jer at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 
Med et COS abonnement får I også en række værktøjer, der gør det muligt, at arbejde innovativt på at skabe grønne og bæredygtige produkter og produktions processer til gavn for både medarbejdere, kunder, bundlinje og miljø.