Innovativ kemikaliestyring

Chemical Online Service (COS)

 
 
 
 

Sustainability tool

Cradle to cradle 
Renere produkter
Renere miljø 
 
 
 
 

Chemical knowledge

Farlighedsvurdering 
Problemstoffer
Alternativer
 
 
 
 

Document management

SDS kontrol
 APB kontrol 
KRV kontrol 
 
 
 

Legal compliance

Overblik - lovkrav
Konsekvensvurdering 
Overensstemmelse 
 
 
 
 

Med et abonnement på Chemical Online Service får I opdateret jeres SDS og APB, og får 100% overblik over de kemikalier I anvender i virksomheden. Desuden får I værktøjer til kemiske risikovurderinger (KRV).

I får viden om kemikaliernes farlighed, herunder en screening for indhold af problemstoffer for mennesker og miljø. I får, på en hurtig og enkelt måde, indsigt i de kemikalielovkrav I er omfattet af, hvilket gør det let for Jer at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 
I får også en række værktøjer, der gør det muligt, at arbejde innovativt på at skabe grønne og bæredygtige produkter og produktions processer til gavn for både medarbejdere, kunder, bundlinje og miljø.
 
Med et COS abonnement får I lettet og forenklet distributions- og formidlingsopgaven, da jeres medarbejdere altid har adgang til vigtige sikkerhedsdata på jeres kemikalier og processser både via PC og COS App'en.