Avichems nye miljøportal fremmer grøn omstilling i danske virksomheder

Dato. 21 februar 2014

 

Avichem tager nu det helt naturlige, næste skridt. Vi udbygger nu vores kemikaliestyringssystem Chemical Online Service med en helt ny miljøportal. Fremover vil vi også kunne tilføre vores kunder viden om indhold af miljøfarlige stoffer i de kemiske produkter, de anvender.

”Det er bedre at forebygge end at helbrede”. Vi tror på, at ved at tilføre værdifuld viden om kemiske produkter allerede i produktudviklingen og produktionsplanlægning, er det muligt at reducere eller måske helt undgå at udsætte både medarbejdere og miljø for farlige påvirkninger fra kemikalier.

Vi er derfor glade for at Erhvervsstyrelsens Grøn Omstilling nu også anerkender os for vores innovative og visionære tanker, ved at optage os i acceleratorprogrammet ”Nye grønne forretningsmodeller”.

 

Chemical Online Service på markedet i foråret 2013

Avichem gik i foråret 2013 på markedet med et nyt banebrydende kemikaliestyringssystem Chemical Online Service til produktions- og service virksomheder.

Systemet giver vores kunder viden om de kemiske stoffer og produkter, de anvender i deres drift. På den måde får de en unik mulighed for at ”styre uden om” produkter med indhold af sundhedsfarlige og problematiske stoffer.

Markedet har taget rigtig godt imod vores kemikaliestyringssystem. Vi har ramt et behov hos virksomhederne.  Lovgivningen bliver mere og mere kompleks og det er efterhånden næsten umuligt at overskue de mange kemikalieregler for en ganske almindelig virksomhed, medmindre man ansætter en hær af kemikere eller konsulenter.

De stadig flere og mere komplekse kemikalielovkrav gør det meget ressource- og omkostningstungt for virksomhederne. For eksempel kan nævnes:

 

 • Krav til anmeldelse og tilladelser i forbindelse med brug
 • Forbud for brug for særlige medarbejder grupper
 • Anvendelsesbegrænsninger jf. REACH begrænsningsliste
 • Oplysningspligt over for kunder jf. REACH kandidatliste
 • Særlige uddannelseskrav
 • Særlige risikovurderinger fx ATEX
 • Substitutionskrav
 • Ventilations- og udsugningsbehov
 • Krav til brug af særlige værnemidler
 • Krav til oplag af fx brandfarlige stoffer og gifte
 • Krav til transport af farligt gods

 

Brug af miljøbelastende stoffer kan ligeledes have omkostningstunge konsekvenser for virksomhederne, i form af fx spildevandsrensning, rensning af afkast til luft samt store omkostninger til bortskaffelse af affald. Derfor glæder vi os til at kunne lancere den nye miljøportal.